Logo Boiron
 • Cocculine

Cocculine®

comprimate

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.
 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 • Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
 • Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări.
 • Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
 • Dacă nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic.

Ce găsiţi în acest prospect:

 1. Ce este Cocculine® şi pentru ce se utilizează
 2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Cocculine®
 3. Cum să utilizaţi Cocculine®
 4. Reacţii adverse posibile
 5. Cum se păstrează Cocculine®
 6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

1. CE ESTE COCCULINE® ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Cocculine® este un medicament homeopatic utilizat în mod tradiţional pentru răul de transport.

 

2. CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI COCCULINE®

Dacă sunteţi alergic la substanţele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6).
 

Atenţionări şi precauţii

Cocculine® conţine zahăr.

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament.

Cocculine® conţine lactoză.
Dacă medicul  dumneavoastră v-a atenţionat că aveţi intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament.

Cocculine® împreună cu alte medicamente

Cocculine® nu prezintă interacţiuni cu alte medicamente.

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea
Datorită datelor insuficiente privind administrarea medicamentului în timpul sarcinii sau alăptării, se recomandă a se evita administrarea medicamentului la gravide sau la femei care alăptează.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor
Cocculine® nu are nicio influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

 

3. CUM SĂ UTILIZAŢI COCCULINE®

Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.
 

Doze
Profilactic: doza recomandată este de 2 comprimate, administrate de 3 ori pe zi, în ajunul şi în ziua călătoriei.
În momentul apariţiei simptomelor, doza recomandată este de 2 comprimate. Dacă este necesar, tratamentul se poate repeta fără a depăşi 6 comprimate pe zi.

Mod de administrare
Administrare orală.
Comprimatele se dizolvă în cavitatea bucală (nu se înghit).

Utilizarea la copii
La copii cu vârsta sub 6 ani, comprimatele se administrează după dizolvare în apă.

Dacă utilizaţi mai mult Cocculine® decât trebuie
Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă uitaţi să utilizaţi Cocculine®
Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă încetaţi să utilizaţi Cocculine®
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.
Nu sunt cunoscute reacţiile adverse produse de Cocculine®.
 

Raportarea reacţiilor adverse
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/.
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

 

5. CUM SE PĂSTREAZĂ COCCULINE®

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. Nu sunt necesare condiţii speciale de păstrare.
Nu utilizaţi Cocculine® după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după ”Data expirării:”. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 

6. CONŢINUTUL AMBALAJULUI ŞI ALTE INFORMAŢII

Ce conţine Cocculine®
Substanţele active sunt:

Cocculus indicus 4 CH ...... 0,375 mg

Nux vomica 4 CH ...... 0,375 mg

Tabacum 4 CH ...... 0,375 mg

Petroleum 4 CH ...... 0,375 mg

Cum arată Cocculine® şi conţinutul ambalajului
Comprimate rotunde, biconvexe, de culoare albă. Cutie cu 3 blistere din Al/PVC a câte
10 comprimate.

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul
BOIRON     
                              
2 avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Franţa

Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă.

 

Acest prospect a fost aprobat în mai 2015