Logo Boiron

Aviz informații juridice

Site-ul www.boiron.ro (denumit în continuare „Site-ul”) vă permite accesul la informații referitoare la  Boiron (denumite în continuare „BOIRON”), la organizarea, activitatea și produsele acestora, dar și la eventuale informații complementare care vizează știri .

RESPONSABIL CU PUBLICAREA

SC BOIRON RO SRL 

Societate comercială cu un capital de 15 080 000 RON
Sediul social: Calea Dorobanților, nr. 239, etaj 4, sector 1, BUCUREȘTI
Înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/964/2000
Webmaster: webmaster@boiron.ro
Număr de telefon: +04 21 410 05 46

EDITOR ȘI DESIGNER

BOIRON

Societate Anonimă cu capital de 17 545 408 €
Sediu social : 2 avenue de l’Ouest Lyonnais – 69 510 Messimy
Înmatriculată la RCS Lyon cu nr. 967 504 697
Webmaster : relationsconsommateurs@boiron.fr
Număr de telefon : +33 (0)4 37 41 84 00
Director de publicație : Pascale BIANCO-LEVRIN
În calitate de : Responsabil departament comunicare corporate și marca Boiron
Email : pascale.bianco@boiron.fr

SOCIETATEA DE GĂZDUIRE

Microsoft AZURE

Aplicația este găzduită de Microsoft AZURE Regiunea UE : https://azure.microsoft.com/fr-fr/
Microsoft Franța SAS, 39 quai du Président Roosevelt, 92130 Issy les Moulineaux (Franța)

BOIRON își rezervă dreptul de a modifica sau șterge, în orice moment, informațiile puse la dispoziție pe acest Site, astfel încât acesta să fie conform cu reglementările.

Modificările avizului juridic

BOIRON își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment accesul la Site și prezentul aviz juridic.
Orice modificare a prezentului aviz juridic este aplicabilă din momentul în care apare. Aceste modificări și actualizări sunt obligatorii pentru utilizator, care trebuie, prin urmare, să consulte periodic această rubrică pentru a verifica avizul juridic în vigoare.

Copyright © BOIRON 2022
Ultima actualizare: septembrie 2022

Legea aplicabilă

Prezentul aviz juridic se supune legislației aplicabile în teritoriul în care este stabilit Responsabilul cu publicarea acestui Site. Orice litigiu va fi adus în fața instanțelor competente în lipsa unei soluționări amiabile.

A se vedea pagina Condiții generale de utilizare
A se vedea pagina Politica privind protecția datelor cu caracter personal