Logo Boiron

Incluziune

Reducerea inegalităților și promovarea diversității. Credem că diversitatea este o sursă de complementaritate, creativitate, echilibru social și eficiență economică. Ne angajăm să o cultivăm pentru a promova egalitatea de șanse și pentru a ne atinge obiectivele de afaceri.

Recrutare fără discriminare

Deciziile noastre referitoare la recrutarea, promovarea internă sau sancționarea/plecarea candidaților sau angajaților se bazează exclusiv pe aptitudinile și abilitățile acestora. Credem că abilitățile au prioritate și ajută la evitarea judecăților părtinitoare bazate pe stereotipuri.

 • Femeie angajat Boiron

  68%

  din angajații grupului Boiron sunt femei

 • Femeie angajat Boiron

  53%

  din manageri sunt femei

 • Femeie angajat Boiron

  18%

  din angajații grupului au sub 35 de ani

 • Granule

  9,1%

  este rata de ocupare a persoanelor cu dizabilități din cadrul companiei-mamă BOIRON

 • Angajat Boiron

  15 ani

  și 8 luni este vechimea medie a angajaților Boiron