Logo Boiron

Cercetare și inovație

Cercetare și inovație în serviciul unei expertize istorice

Christian Boiron

Homeopatia, contrar a ceea ce credem uneori sau a ceea ce unii ar vrea să credem, s-a născut din știință; marchează chiar începutul farmacologiei experimentale și reprezintă o etapă importantă în istoria medicinei și a medicamentelor.

Christian Boiron (2019)

O cercetare orientată spre sănătatea globală a pacienților

Întreaga noastră cercetare este organizată în jurul unei abordări globale a pacienților în vederea înțelegerii și satisfacerii nevoilor acestora de a-și îmbunătăți calitatea vieții. Scopul său este de a susține eficacitatea, utilitatea și siguranța medicamentelor și produselor de sănătate, oferind informații obiective profesioniștilor din domeniul sănătății care le prescriu și autorităților de sănătate care le evaluează.

Ea se organizează în jurul mai multor axe:

  • evaluarea indicațiilor și a noilor indicații pentru specialitățile noastre far,
  • înțelegerea farmacologiei și a modului de acțiune a diluțiilor dinamizate,
  •  găsirea unor soluții terapeutice pentru patologii grave (de exemplu: boli neurodegenerative) unde nevoile terapeutice rămân semnificative,
  • demonstrarea beneficiilor homeopatiei pentru sănătatea publică,
  • îmbunătățirea procesului nostru de fabricație în vederea ameliorării continue a calității medicamentelor noastre.

Cercetare și inovație în serviciul unei expertize istorice 

Încă de la înființare, laboratorul nostru a inovat și dezvoltat în permanență propriile echipamente industriale pentru a se adapta procesului unic de fabricație a medicamentelor homeopatice. Garantează o reproductibilitate perfectă a medicamentelor noastre, permițându-ne în același timp să oferim aceeași calitate în întreaga lume.

Instrument

Diluția homeopatică tradițională asistată de înalte tehnologii

Fiecare diluție este preparată în conformitate cu metodele tradiționale, enumerate în Farmacopeea franceză din 1965 și încă în vigoare în prezent. Diluția homeopatică se efectuează în laboratoarele noastre, într-o incintă cu flux laminar care filtrează aerul ambiant. O unitate de tratare a aerului este utilizată pentru a controla presiunea, temperatura și setările de higrometrie.

Dinamizare automată: reproductibilitate garantată

Un pas esențial în pregătirea diluției homeopatice, dinamizarea se realizează mecanic, folosind un „dinamizator”. Acest proces garantează reproductibilitatea frecvenței, duratei și amplitudinii sucusiunilor: 150 timp de 7 secunde. Ca urmare, dinamizarea este perfect identică de la o diluție la alta.

Tripla impregnare: o inovație Boiron care a devenit o referință

În 1961, Jean Boiron a brevetat un proces de triplă impregnare care asigură o impregnare omogenă a principiului activ până în centrul granulei. Inițial realizată manual, tripla impregnare este acum standardizată pentru a garanta calitatea diferitelor etape: micro-pulverizare, omogenizare și uscare.

Tripla impregnare

Știați că ?

Homeopatia a fost adăugată în Farmacopeea franceză în 1965, înainte de a fi recunoscută de Farmacopeea Europeană în 1995.

Laborator de cercetare integrat care lucrează în sinergie cu parteneri recunoscuți 

Avem propriul nostru laborator de cercetare care studiază procesele farmacologice și biochimice ale medicamentelor noastre în cadrul diferitelor tipuri de cultură celulară. Activitățile sale fundamentale și clinice de cercetare sunt dezvoltate în esență în domeniile infecțiilor căilor respiratorii și ale sistemului nervos central, îngrijirea de susținere în oncologie și traumatologie. 

De asemenea, efectuăm cercetări în parteneriat cu centre de cercetare și expertiză universitare, academice și spitalicești din Franța și din străinătate.

Laboratoarele Boiron sprijină tinerii cercetători prin programul CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la Recherche).

Cercetare în conformitate cu regulile etice 

Activitățile noastre de cercetare au efecte limitate asupra mediului. Problema principală se referă la testarea pe animale. Lucrăm numai cu laboratoare autorizate de Comitetul de Etică și inspectate în mod regulat de agenți ai Direcțiilor Departamentale responsabile cu Protecția Populației (DDPP).

Această autorizație garantează respectarea legislației europene și, prin urmare, printre altele, aplicarea regulii: a reduce, a rafina, a înlocui. Această reglementare ia în considerare și condițiile de viață ale animalelor: bunăstarea lor și reducerea durerii, ori de câte ori este posibil.