Politica privind protecția datelor cu caracter personal

1.    Introducere

Societatea Boiron (denumită în continuare „BOIRON”) prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor în calitate de responsabil cu prelucrarea datelor în contextul utilizării website-ului său (denumit în continuare „website-ul”), accesibil la următoarea adresă URL: www.boiron.ro.

2.    Operatorul de date cu caracter personal

BOIRON efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal în calitate de operator de date cu caracter personal.
Adresă: Calea Dorobanților 239, et 4, sector 1, București
E-mail: office@boiron.ro  Telefon 021 410 05 46 / 47

3.    Obiectul

Prezenta Politică privind protecția datelor cu caracter personal este destinată utilizatorilor website-ului (denumiți în continuare „Utilizatorul / Utilizatorii”).

Scopul acesteia este de a informa persoanele vizate cu privire la colectarea și prelucrarea datelor lor cu caracter personal (denumite în continuare „Date”), conform dispozițiilor Regulamentului General (UE) nr. 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal („RGPD”). Aceste informații privesc:

 • tipul datelor colectate;
 • scopurile prelucrării datelor;
 • destinatarii Datelor cu caracter personal;
 • durata păstrării Datelor;
 • toate drepturile care pot fi exercitate de către persoanele vizate;datele de contact ale persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal.
 • Orice alte aspecte privind prelucrarea Datelor pentru care este necesară informarea persoanelor vizate.

Întrebările privind gestionarea datelor cu caracter personal pot fi trimise la adresa: office@boiron.ro

4.    Când colectăm date ale Utilizatorului?

Datele cu caracter personal sunt colectate de către BOIRON prin intermediul website-ului www.boiron.ro pentru scopuri specifice, explicite și legitime, cu ocazia:

 1. utilizării Site-ului www.boiron.ro; 
 2. unei solicitări de informare adresate webmasterului website-ului;
 3. unei solicitări de informare adresate Departamentului de informații al BOIRON.


5.    Ce categorii de date colectăm și în ce scopuri sunt colectate acestea?
 

Categorii de date colectate Scopuri  
Date de identificare: (nume, prenume);
Date de comunicare: (adresă e-mail);
Gestionarea răspunsurilor oferite la solicitările de informare adresate webmasterului Site-ului
Date de identificare: (nume, prenume);
Date de comunicare: (adresă e-mail);
Gestionarea solicitărilor de informare adresate Departamentului de informații
Date de comunicare: (module cookie, adresă IP, date de identificare ale terminalelor mobile, date de geolocalizare web);  Măsurarea audienței și analiza utilizării site-ului 


6.    Pe ce bază legală sunt colectate datele dvs. cu caracter personal?

Pentru a fi legale și în conformitate cu cerințele articolului 6 din RGDP, colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal pot avea loc numai dacă îndeplinesc cel puțin una dintre condițiile enumerate mai jos:

 • Utilizatorul și-a acordat în mod expres consimțământul cu privire la prelucrare;
 • prelucrarea este necesară pentru executarea corectă a unui contract;
 • prelucrarea răspunde unei obligații legale;
 • prelucrarea este necesară pentru eventuale obligații legale aplicabile activităților  BOIRON;
 • prelucrarea este necesară pentru interesele legitime și private ale  BOIRON sau ale unor terți.

7.    Cine sunt destinatarii datelor?

Informațiile comunicate de Utilizator sunt destinate personalului autorizat al  BOIRON, care are obligația de a păstra confidențialitatea. Anumite date colectate vor putea fi comunicate unor parteneri comerciali și contractuali în scopuri de investigare, analiză și prospectare comercială. Partenerii BOIRON identificați în cadrul utilizării site-ului www.boiron.ro sunt:

 1. MICROPOLE, editor al website-ului;
 2. SMILE, servicii de găzduire a website-ului (hosting);
 3. Human Sourcing, cabinet de recrutare.

Conform angajamentelor, BOIRON își alege cu grijă subcontractanții și prestatorii de servicii și le impune: un nivel de protecție a datelor cu caracter personal echivalent cu cel propriu; punerea în aplicare a tuturor măsurilor adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal pe care ar putea ajunge să le prelucreze. BOIRON se angajează să încheie cu subcontractanții și prestatorii de servicii  contracte care definesc condițiile și modalitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

8.    Datele vor fi transferate în afara UE?

Datele pot fi transferate în afara UE. În acest caz, BOIRON va depune toate eforturile pentru a se asigura că acest transfer internațional prezintă garanții de securitate adecvate, cum ar fi cele prevăzute de legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal.

9.    Cât timp vor fi păstrate datele?

BOIRON păstrează datele pentru o perioadă proporțională cu scopul pentru care sunt colectate. Ca atare, datele din modulele cookie sunt păstrate timp de 13 luni.

10.    Care sunt drepturile dvs.?

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, aveți următoarele drepturi:

Dreptul de acces  Puteți obține informații privind prelucrarea datelor dvs., dar și o copie a acestor date.
Dreptul de rectificare  Ne puteți solicita să modificăm total sau parțial datele dvs. care sunt inexacte sau care nu mai sunt actuale.
Dreptul la portabilitate Puteți solicita ca datele dvs. să fie exportate către o terță parte într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.
Dreptul la ștergere   Puteți solicita ștergerea datelor dvs. în limitele prevăzute de reglementări.
Dreptul la limitarea prelucrării   Puteți solicita ca datele dvs. să fie prelucrate într-un mod limitat în anumite cazuri prevăzute de RGDP.
Dreptul de opoziție  Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. din motive legitime, precum și dreptul de a vă opune utilizării acestor date în scopuri de prospectare comercială.

    

Vă puteți exercita drepturile enumerate mai sus, contactând:

Responsabilul cu protecția datelor la adresa de contact menționată la alineatul 3 din prezenta politică.
Înainte de a răspunde solicitării dvs., este posibil să verificăm identitatea dvs. și/sau să vă cerem să ne furnizați mai multe informații pentru a răspunde solicitării dvs.
Autoritatea națională de supraveghere responsabilă cu protecția datelor  Utilizatorul are posibilitatea de a sesiza Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, https://www.dataprotection.ro/ sau orice autoritate competentă.

 

11.    Modulele cookie și alți indicatori

Utilizatorul este informat că, în timpul vizitelor sale pe site, un modul cookie poate fi instalat în browserul său. Utilizatorul poate seta modulele cookie, accesând „Politica de gestionare a modulelor cookie).

12.    Securitatea datelor cu caracter personal

BOIRON a pus în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adaptate gradului de sensibilitate a datelor cu caracter personal, pentru a asigura integritatea și confidențialitatea datelor și pentru a le proteja împotriva oricăror prelucrări efectuate cu rea-credință, pierderi, modificări sau divulgări către terți neautorizați.