Logo Boiron

Condiții generale de utilizare

Articolul 1: Obiectul

Bine ați venit pe site-ul Boiron! Vă invităm să citiți cu atenție prezentele Condiții generale de utilizare (denumite în continuare „CGU”) care i se aplică fiecărui utilizator (denumit în continuare „Dvs.”) al site-ului https://www.boiron.ro/.

Consultarea acestui site (denumit în continuare „Site-ul”) reprezintă acceptarea implicită și fără rezerve a acestor condiții de utilizare.

Articolul 2: Definiții

Prezentul articol are ca obiect definirea diferiților termeni esențiali ai CGU:

  • Conținut: toate datele pe care le comunicați sau care sunt comunicate de către  BOIRON în cadrul Site-ului;
  • Date cu caracter personal: toate informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Articolul 3: Tipul informațiilor

Site-ul vă permite accesul la informații referitoare la Boiron, la organizarea, activitatea și produsele acestuia, dar și la eventuale informații complementare care vizează știri.

Aceste informații vă sunt puse la dispoziție cu scop informativ și nu pot fi interpretate în niciun caz ca oferte comerciale.

Articolul 4: Condiții de acces

Puteți accesa Site-ul în mod liber și gratuit, fără a vă înscrie și fără vă a crea un cont în prealabil. Cu toate acestea, cheltuielile pentru accesarea serviciului (hardware, programe software, conexiune la internet etc.) vă revin dvs.

BOIRON utilizează toate mijloacele de care dispune pentru a oferi un acces de calitate la serviciile sale. Aceasta este o obligație de mijloace,  Boiron neputând oferi nicio garanție pentru obținerea acestui rezultat.

Articolul 5: Drepturi de proprietate intelectuală

Conținutul care apare pe Site și drepturile asociate sunt proprietatea BOIRON, în special mărcile, desenele, textele, logo-urile, sunetele, imaginile, precum și dispunerea și formatarea acestor elemente, fără ca această listă să fie limitativă.

Orice reproducere, reprezentare, adaptare, modificare, publicare, transmitere, denaturare, integrare într-un alt site, exploatare comercială și/sau reutilizare totală sau parțială a Site-ului și a conținutului acestuia, prin orice proces și pe orice suport, sunt strict interzise și mai ales ar putea constitui un act de contrafacere sancționat de reglementările aplicabile.

Articolul 6: Date cu caracter personal

Datele dvs. cu caracter personal colectate pe Site sunt prelucrate în conformitate cu reglementările în vigoare. Puteți consulta pagina „Politica privind protecția datelor cu caracter personal”.

Articolul 7: Module cookie

În timpul navigării pe Site, unele dintre datele dvs. sunt colectate automat prin intermediul modulelor „cookie” și prelucrate în conformitate cu „Politica de gestionare a modulelor cookie”. Pentru informații suplimentare sau pentru configurarea preferințelor dvs., puteți consulta „Politica de gestionare a modulelor cookie”.

Articolul 8: Linkuri hypertext

Site-ul poate propune linkuri către alte site-uri, al căror conținut nu este controlat de  Boiron. Accesarea și utilizarea acestora se află sub responsabilitatea exclusivă și integrală a utilizatorului și se fac în conformitate cu condițiile de utilizare care pot fi aplicabile pe respectivele site-uri ale terților.

Articolul 9: Angajamentul utilizatorului

Prin navigarea pe Site și prin utilizarea serviciilor BOIRON, vă angajați:

  • să utilizați Site-ul în mod responsabil și prudent;
  • să nu întrerupeți, să nu perturbați și să nu degradați continuitatea, integritatea și calitatea serviciilor oferite;
  • să nu utilizați Site-ul pentru a distribui materiale care conțin sau care pot conține orice tip de virus, cal troian sau orice alt element, cod, fișier sau program care poate întrerupe, distruge sau limita funcționalitățile oricărui echipament informatic, sistem sau echipament de comunicare.

Accesul la produsele și serviciile prezentate pe Site poate fi supus unor restricții. În consecință, trebuie să vă asigurați că legislația din țara în care este stabilită conexiunea vă permite să accesați Site-ul.

Articolul 10: Operabilitatea Site-ului

BOIRON poate în orice moment să suspende, să blocheze sau să întrerupă accesul la Site pentru unul, mai mulți sau toți utilizatorii, în următoarele cazuri:

  • când acest lucru este necesar din cauza unor constrângeri tehnice, comerciale, juridice și/sau strategice;
  • când acest lucru este necesar pentru a asigura securitatea, în special a canalelor de comunicare, a echipamentelor sau a informațiilor;
  • când există suspiciuni cu privire la utilizarea frauduloasă sau abuzivă a acestuia;
  • în orice alte circumstanțe justificate în mod corespunzător, în special atunci când utilizatorul își încalcă obligațiile.

Articolul 11: Securitatea

BOIRON nu garantează că Site-ul va funcționa fără întrerupere, în special fără erori și/sau defecțiuni sau că Site-ul va fi disponibil permanent. Întrucât nu pot controla pe deplin circulația informațiilor pe internet,  BOIRON nu poate garanta că Site-ul nu conține niciun virus sau element care ar putea deteriora computerul dvs.

Cu toate acestea, BOIRON depune toate eforturile pentru a se asigura că Site-ul nu conține niciun tip de virus sau alt element periculos pentru computerul dvs. sau pentru dispozitivul dvs. electronic utilizat pentru a accesa Site-ul.

Articolul 12: Responsabilitatea  BOIRON

Serviciile oferite în cadrul Site-ului de către BOIRON sunt conforme cu legislația sau reglementările în vigoare. Eventualele linkuri care apar pe Site și care fac trimitere la site-uri externe sunt furnizate în scop informativ. BOIRON nu pot fi trase la răspundere pentru conținutul acestor site-uri externe la care se face trimitere. Periodic, Site-ul poate să pună la dispoziție informații privind sănătatea, forma fizică sau activitatea sportivă. Aceste informații reflectă exclusiv opinia experților sau a publicațiilor acestora și nu coincid neapărat cu opinia  BOIRON. Ele sunt furnizate numai în scopuri informative și nu constituie în niciun caz o recomandare sau o aprobare din partea BOIRON. În acest sens, informațiile furnizate pe site nu trebuie utilizate pentru a diagnostica o boală sau o problemă fizică, nici pentru a prescrie și/sau a utiliza niciun medicament produs de BOIRON.

Accesul și utilizarea conținutului acestui Site se fac pe riscul dvs. BOIRON sau orice altă parte care a participat la crearea și exploatarea Site-ului nu pot fi trase la răspundere în niciun caz pentru daunele cauzate de accesarea, utilizarea sau incapacitatea de a accesa sau de a utiliza Site-ul sau toate site-urile asociate acestuia. Niciun eveniment datorat unui caz de forță majoră care are drept consecință funcționarea defectuoasă a rețelei de internet nu poate angaja răspunderea BOIRON. Utilizatorul se obligă să nu solicite nicio despăgubire ca urmare a întreruperii, suspendării sau modificării prezentelor Condiții generale de utilizare. BOIRON nu își asumă răspunderea pentru acțiuni, omisiuni sau comportamente ale oricărui terț utilizator al Site-ului sau al funcționalităților acestuia sau ale oricărui agent de publicitate sau sponsor al Site-ului.

BOIRON va coopera pe deplin cu orice autoritate care vizează respectarea legislației sau a unei decizii definitive a unei jurisdicții.

Articolul 13: Modificarea

Prezentele Condiții generale de utilizare pot fi modificate de către BOIRON pentru a lua în considerare modificările legate de legislația națională sau internațională în vigoare sau de evoluțiile programelor software utilizate la crearea Site-ului.

Articolul 14: Aspecte generale

Dacă o anumită parte a acestor condiții s-ar dovedi a fi ilegală, nevalabilă sau inaplicabilă din orice motiv, termenul sau termenii respectivi ar fi declarați inexistenți, iar ceilalți termeni și-ar menține întreaga forță și întregul domeniu de aplicare și ar rămâne aplicabili în continuare.

Articolul 15: Legea aplicabilă

Aceste Condiții generale de utilizare se supun legislației aplicabile în teritoriul în care este stabilit Responsabilul cu publicarea acestui Site. Orice litigiu va fi adus în fața instanțelor competente în lipsa unei soluționări amiabile.