Logo Boiron
 • Camilia

Camilia®

soluție orală în recipient unidoză

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să administraţi acest medicament copilului dumneavoastră, deoarece conţine informaţii importante.

Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 • Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
 • Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări.
 • Dacă copilul dumneavoastră manifestă orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.
 • Dacă după 3 zile de tratament copilul dumneavoastră nu se simte mai bine sau se simte mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic.

Ce găsiţi în acest prospect:

 1. Ce este Camilia® şi pentru ce se utilizează
 2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Camilia®
 3. Cum să utilizaţi Camilia®
 4. Reacţii adverse posibile
 5. Cum se păstrează Camilia®
 6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

1. CE ESTE CAMILIA® ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ

Camilia® este un medicament homeopatic utilizat în mod tradiţional în tulburările atribuite dentiţiei la sugari şi copii (dureri de dentiţie, iritabilitate, înroşirea obrajilor, diaree).

 

2. CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI ÎNAINTE SĂ UTILIZAŢI CAMILIA®

Nu utilizaţi Camilia®
Dacă copilul dumneavoastră este alergic la substanţele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6).

 

Atenţionări şi precauţii
Această soluţie este destinată exclusiv administrării orale.
A nu se administra în ochi sau în urechi.
A nu se injecta.

 

Camilia® împreună cu alte medicamente
Fără interacţiuni cu alte medicamente.

 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea
Nu se aplică.

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor
Nu se aplică.

 

3. CUM SĂ UTILIZAŢI CAMILIA®

Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.

Mod de administrare
Administrare orală.

Spălaţi-vă bine pe mâini înainte de administrarea acestui medicament.
La fiecare administrare folosiţi un nou recipient unidoză.

1. Deschideţi plicul.

2. Desprindeţi un recipient unidoză.

3. Deschideţi recipientul unidoză prin răsucirea vârfului.

4. Aşezaţi copilul în poziţie şezând. Turnaţi întregul conţinut al recipientului unidoză în cavitatea bucală a copilului prin presarea uşoară a recipientului.

5. Închideţi cu grijă plicul conţinând celelalte recipiente unidoză prin împăturirea părţii deschise a acestuia.

Dacă uitaţi să utilizaţi Camilia®
Nu utilizaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

4. REACŢII ADVERSE POSIBILE

Nu au fost raportate reacţii adverse.
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.
 

Raportarea reacţiilor adverse
Dacă copilul dumneavoastră manifestă orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul:
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1
Bucureşti 011478-RO Tel: +4 0757 117 259
Fax: +4 0213 163 497
e-mail: adr@anm.ro

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

 

5. CUM SE PĂSTREAZĂ CAMILIA®

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după „EXP:''. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.
Înaintea deschiderii plicului: a se păstra în ambalajul original, pentru a fi ferit de lumină şi umiditate.
După deschiderea plicului: păstraţi recipientele unidoză nefolosite în plic şi în ambalajul original. A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original, pentru a fi ferite de lumină şi umiditate.
După deschiderea recipientului unidoză:
-   Conţinutul recipientului unidoză trebuie administrat imediat după deschidere.
-   Aruncaţi recipientul unidoză după utilizare.
-   Nu păstraţi recipientul unidoză deschis pentru o utilizare ulterioară.
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 

 

6. CONŢINUTUL AMBALAJULUI ŞI ALTE INFORMAŢII

Ce conţine Camilia®
Substanţele active pentru un recipient unidoză de 1 ml sunt:

Chamomilla vulgaris 9 CH ...... 333,3 mg

Phytolacca decandra 5 CH ...... 333,3 mg

Rheum 5 CH ...... 333,3 mg

 

Cum arată Camilia® şi conţinutul ambalajului
Acest medicament se prezintă sub formă de soluţie orală în recipiente unidoză de 1 ml. 
O cutie conţine 1 O, 20 sau 30 de recipiente unidoză. 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă:
BOIRON
2 avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Franţa

 

Fabricant
BOIRON 
Zac des Frenes 
1 rue Edouard Buffard 
77144 Montevrain 
Franţa

 

Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă: 
BOIRON RO S.R.L. 
Str. Calea Dorobanţilor, nr. 239 
Bucureşti - sector 1 
România 
Tel: 021.410.05.46 
email: office@boiron.ro 

 

Acest prospect a fost revizuit în iunie 2019.

 Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/