Mențiuni legale

BOIRON a lansat site-ul "www.boiron.ro" (copyright © BOIRON 2017 - Design și dezvoltare - MICROPOLE) pentru a furniza informații cu privire la Laboratorul Boiron, activitatea și produsele sale.

Atunci când vizitați acest site, aveţi obligaţia respectării menţiunilor legale detaliate mai jos și a tuturor legilor în vigoare. Când accesați site-ul și pe măsură ce navigați și îl utilizați, acceptați fără rezerve menţiunile legale, care au prioritate față de orice alt acord.

Informaţii generale

Editor și web designer

Acest site a fost proiectat și realizat de BOIRON și MICROPOLE.

BOIRON

Societate Anonimă cu un  capital de 19 441 713 EUR
2, avenue de l’Ouest Lyonnais
69510 Messimy - Franța
967 504 697 RCS LYON
Tel. : 04 78 45 61 00

MICROPOLE
Societate Anonimă cu un capital de 1 297 895 25 EUR
4-5 Place Charles Hernu
69100 Villeurbanne - Franța
341 765 295 RCS NANTERRE

Hosting

SMILE
Societate Anonimă cu un capital de 570.625 EUR
55, rue Raspail
92300 Levallois Perret – Franța
378 615 363 RCS NANTERRE

Site-ul www.boiron.ro este destinat publicului BOIRON din România medicilor, farmaciștilor, presei și publicului larg.

BOIRON își rezervă dreptul de a modifica sau elimina, în orice moment, informațiile furnizate pe acest site, pentru a-l aduce în conformitate cu reglementările în vigoare.

Drepturi de proprietate intelectuală

Drepturi de autor

Acest site constituie o lucrare al cărei autor este BOIRON, conform Codului de proprietate intelectuală. Dezvoltarea site-ului a fost asigurată de către compania MICROPOLE.
Fotografiile, textele, sloganurile, logo-urile, desenele, imaginile, secvențele animate sonore sau nu, precum și toate lucrările integrate în site sunt proprietatea BOIRON sau a părților terțe care au autorizat BOIRON să le utilizeze.

Conținutul acestui site este protejat de legislaţia drepturilor de autor (Legea copyright-ului), convențiile internaționale. Copyright © 2017 BOIRON - Toate drepturile rezervate.
Acest site este destinat numai pentru uz personal. Reproducerile, pe hârtie sau pe computer, ale site-ului menţionat și ale lucrărilor incluse în el sunt permise, cu condiția ca acestea să fie rezervate strict pentru uz personal, excluzând orice utilizare în scop publicitar și/sau comercial. Orice reproducere, reprezentare, utilizare sau modificare, prin orice procedeu și pe orice suport, a tuturor sau a unei părţi din "paginile" site-ului, fără autorizarea prealabilă din partea BOIRON este strict interzisă și constituie delict de contrafacere și/sau o încălcare a drepturilor de autor, după caz.

Drepturi asupra mărcilor înregistrate

Denumirea BOIRON, logo-ul BOIRON, numele, mărcile produselor și ale serviciilor la care se face referire în acest site sunt mărci comerciale ale BOIRON. Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără autorizarea prealabilă din partea BOIRON constituie delict de contrafacere.

Conținutul site-ului și actualizare

BOIRON furnizează informațiile publicate pe site-ul www.boiron.ro doar în scop informativ.

BOIRON va depune eforturi pentru ca aceste informații să fie fiabile (citarea surselor), actualizate, complete, legale și validate (regulamente în vigoare), dar nu oferă nicio garanție în acest sens. Utilizatorul îşi asumă riscul de a accesa site-ul www.boiron.ro și de a  utiliza conținutul său.

BOIRON se străduiește să asigure, la cea mai bună capacitate, acuratețea și actualizarea informațiilor difuzate pe site-ul său, rezervându-şi dreptul de a corecta, modifica sau șterge, în orice moment, conținutul acestora. Cu toate acestea, BOIRON nu poate garanta exactitatea, precizia, actualizarea sau caracterul complet al informațiilor puse la dispoziție pe site-ul său.

Date cu caracter personal

Acest site a făcut obiectul unei declarări la CNIL (Comisia Naţională pentru Informatică şi Libertăţi).

Puteți vizita site-ul fără a vă dezvălui identitatea sau fără a da nici cea mai mică informație despre dumneavoastră.

Datele cu caracter personal pe care ni le furnizați sunt necesare numai pentru a vă trimite informațiile corespunzătoare întrebărilor puse prin intermediul rubricii "Contact" a site-ului. Ele nu sunt în niciun fel destinate unei utilizări care v-ar putea încălca drepturile.

În conformitate cu dispozițiile legale privind protecția datelor cu caracter personal, beneficiați de dreptul de informare, de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor, în condițiile legii. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, fie direct operatorului Boiron Societate Anonimă din Franța, folosind următoarele mijloace:

- e-mail: internet@boiron.fr

- adresa poștală: Boiron, Dezvoltare Digitală, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais -  69510 Messimy – Franța,

fie prin adresarea unei cereri  Departamentului de Informații Boiron România, având datele de contact indicate mai jos în aceste „Mențiuni legale”, care va înainta corespondența către operatorul de date Boiron Societate Anonimă din Franța.

În ceea ce privește conservarea datelor colectate prin instrumentul nostru de măsurare a audienței, Google Analytics, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a Google Inc.

Disponibilitatea produselor şi serviciilor

Acest site conține informații despre produsele și serviciile disponibile în România. Acestea pot fi disponibile în țara sau regiunea dumneavoastră sub alte mărci sau denumiri; dacă este cazul, ele au fost aprobate de către autoritățile competente și pot fi utilizate cu diferite indicații și restricții, în funcţie de fiecare țară.

Rețeaua comercială Boiron vă stă la dispoziţie pentru orice informații cu privire la disponibilitatea acestor produse și servicii în țara dumneavoastră; pentru aceasta, vă invităm să consultaţi pe site-ul nostru www.boiron.com, toate coordonatele filialelor noastre (acces prin harta de pe pagina de start).

Cookies

Nu implementăm cookies pe computerul dumneavoastră pentru a înregistra date despre navigare sau alte informații. Singurele cookie-uri pe care le folosim permit  funcționarea corespunzătoare a anumitor aplicații ale site-ului nostru. Ele sunt distruse imediat ce conexiunea la site-ul nostru s-a încheiat. Nu ne permit sub nicio formă să colectăm date personale.

Din motive legate de tehnologia utilizată de Google Analytics, prin vizitarea site-ului nostru este posibilă utilizarea unui cookie, în scopul efectuării unor analize statistice și măsurării audienței site-ului. Puteți, totuşi, să dezactivați acest cookie în setarea browser-ului de Internet.

Hyperlink-uri

Acest site conține link-uri către alte site-uri Internet. BOIRON vă propune aceste link-uri pentru a facilita căutarea dumneavoastră, direcționându-vă către site-uri care vă pot oferi informații suplimentare.
Selectăm aceste site-uri cu atenţie; cu toate acestea, pentru că site-urile Internet sunt în continuă schimbare, nu putem garanta sau asigura calitatea permanentă a conținutului acestor site-uri.

BOIRON nu poate fi considerat responsabil pentru conținutul site-urilor care au stabilit un hyperlink către site-ul www.boiron.ro. Dacă doriți să stabiliţi un link către site-ul nostru, vă rugăm să ne anunțați la această adresă:

Departament Informații Boiron România
Telefon: +4021 410 05 46 / 47
              +4021 410 06 35
Fax:       +4021 410 20 24
E-mail:   office@boiron.ro

Responsabilități corespondenţă şi mesaje

Vă invităm să ne trimiteți comentariile sau întrebările despre acest site sau serviciile noastre, prin intermediul rubricii "Contact".

Este interzisă trimiterea sau transmiterea unor mesaje defăimătoare, obscene, pornografice, ameninţătoare sau ilegale, precum și a oricărui mesaj care ar putea constitui sau încuraja un comportament care ar putea fi considerat infracțiune, care ar duce la răspundere civilă sau ar viola orice lege în vreun fel.

Boiron nu își asumă nicio răspundere în legătură cu conținutul unei astfel de comunicări, nici cu vreo defăimare, eroare, inexactitate, obscenitate sau blasfemie care ar putea să apară în ea. Boiron va coopera pe deplin cu orice autoritate care urmăreşte punerea în aplicare a legii sau a deciziei instanței de judecată.

Limitarea răspunderii

Accesul la și utilizarea conținutului acestui site sunt expuse riscului dumneavoastră. În niciun caz, BOIRON, nici membrii rețelei sale comerciale, nici orice altă parte implicată în crearea și funcționarea acestui site nu vor putea fi traşi la răspundere pentru daunele cauzate de accesul, utilizarea sau imposibilitatea accesării sau utilizării acestui site sau a oricăror site-uri legate de acesta.

BOIRON îşi declină orice răspundere:

pentru orice imprecizie, inexactitate sau omisiune apărută în informațiile disponibile pe acest site;

pentru orice daune care rezultă din intruziunea frauduloasă a unei terţe părţi, ce ar duce la modificarea informațiilor sau a materialelor puse la dispoziție pe acest site;

și, în general, pentru orice daune, directe sau indirecte, indiferent de cauzele, originea, natura sau consecințele lor, chiar dacă BOIRON a fost informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune,  cauzate ca urmare a (i) accesului oricărei persoane la acest site sau imposibilităţii de a-l accesa, (ii)   utilizării acestui site, inclusiv orice deteriorări sau viruși care ar putea infecta echipamentele dumneavoastră informatice sau orice alte bunuri, și/sau (iii) creditului acordat oricărei informații care provine, direct sau indirect, de pe acest site.

Sunteți de acord să nu întrerupeţi și să nu încercați să întrerupeţi funcționarea acestui site prin nicio modalitate.

Accesul la produsele și serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restricții. Prin urmare, trebuie să vă asigurați că legea țării din care se stabilește conexiunea vă autorizează să accesați site-ul nostru.

Lege aplicabilă

Site-ul www.boiron.ro a fost proiectat în Franța, şi este găzduit, de asemenea, în Franța.
Prezentele menţiuni legale sunt supuse legii franceze. În caz de litigiu, instanțele franceze vor avea jurisdicție.

Modificări ale menţiunilor legale

BOIRON își rezervă dreptul de a modifica și de a actualiza în orice moment accesul la site, precum și menţiunile legale ale site-ului. Orice modificare a menţiunilor legale se aplică de la apariţia acesteia. Aceste modificări și actualizări sunt impuse utilizatorului, care trebuie, prin urmare, să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica menţiunile legale ale site-ului în vigoare.

 

Copyright © 2017 BOIRON
Contact Boiron
Ultima actualizare: Ianuarie 2017